Distances līgums

Cienījamie pircēji,

Veicot pasūtījumu www.burbuluspeles.lv internet veikalā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar “Distances līgumu” un Jūs piekrītat šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar SIA BURBUĻU SPĒLES līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA BURBUĻU SPĒLES (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 42403047543, juridiskā adrese: PILS IELA 1, VARAKĻĀNI, VARAKĻĀNU NOV., LV4838, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību vai īsziņu uz telefonu.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās vai ar reģistrēšanos.

Lai veiktu pasūtījumu:

·         pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga “Pievienot grozam”;

·         lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz Groza labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu.

·         lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, izvēlēties piegādes veidu un ievadīt adresi;

·         Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un pabeigtu, kad Pircejs ir veicis pasūtījuma apmaksu caur internetu.

4. Atlaides kuponi

Atlaides kupona kodus pircējs var iegūt piedaloties konkursos facebook vai sekojot burbuluspeles.lv Facebook lapai, vai veicot atkārtotu pirkumu. Atlaides kodu jāievada pie pasūtījuma noformēšanas, pirms apmaksas, ievadot to lauciņā – kupona kods. Atlaides kods dod cenu samazinājumu pasūtījumam, atkarībā no piedavātā koda atlaides.

5. Pasūtījumus iespējams veikt:

jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;

6. Pasūtījuma apmaksas noteikumi piegādes cenas

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties pārskaitot uz uzņēmuma bankas kontu Rēķinā norādīto summu.

7. Pasūtījuma piegādes veidi un izmaksas ir minēti pasūtījuma gaitā. Savukārt piegāde ar Kurjeru – atkarīga no piegādes adreses.

8. Saņemot pasūtījumu mājās, Klients saņem īsziņu no kurjera un norādītajā laikā ir sasniedzams pasūtījumā norādītajā piegādes adresē. Ja Klients nav bijis sasniedzams norādītajā adresē un tāpēc preču saņemšana nav notikusi, tad klientam ir pienākums atkārtotas piegādes laikā segt papildus izdevumus, kas radušies veicot atkārtotu piegādi.

Omniva pakomāti ir unikāls, āra apstākļos izmantojams pašapkalpošanās sūtījumu termināļu jeb pakomātu tīkls Baltijas mērogā. Tas ir ātrs un ērts veids, kā nosūtīt un saņemt sūtījumus.

Omniva priekšrocības:

Atvērts 24 stundas

Sūtījumu termināļa iespējas:

Sūtījuma izņemšana tikai 15 sekundēs

Sūtījuma uzglabāšanas laiks – 7 dienas

Sūtījuma atgriešana sūtītājam līdz 14 dienu laikā

Sūtījumu izsekošana tiešsaistē

Saņēmēja informēšana par pienākušu sūtījumu ar īsziņas un/vai e-pasta starpniecību

Maksimālais sūtījuma svars 30 kg

9. Garantija

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.    

10.  Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

11.  Par preces piegādes neiespējamību

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

12.  Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

• Pircējs ir  sabojājis oriģinālo iepakojumu; (ir atvērts burbuļu šķidruma iepakojums).

• Ja tika iegādātas preces ar defektu vai testeru preces.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem.

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

13.  Preču atgriešanas kārtība

Atteikuma tiesības:

·         Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

·         Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

·         Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA BURBUĻU SPĒLES Pils iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV4838, e-pasts – [email protected]

·         Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

14.  Atteikuma radītās sekas:

·         Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim par preci saņemtos maksājumus , ne vēlāk ka 14 dienu laikā no preces atgriešanas datuma uz SIA BURBUĻU SPĒLES. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda papildus maksa.

·         Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā) Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

·         Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

·         Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

·         izdevumus par preces piegādi;

·         preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas:

·         preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Uzņēmums nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

15.  Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības: Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un ir bojāta drošības plomba;

prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

16.  Pirkuma līguma kopijas interneta veikals neuzglabā.

17.  Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievades kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (29147574) vai sūtiet e-pastu: [email protected]

18.  Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu.

19.  Interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.burbuluspeles.lv pa epastu: [email protected], tel. 29147574, tas palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem pārpratumiem.

20.  SIA BURBUĻU SPĒLES informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA BURBUĻU SPĒLES radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

21.  Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

22.  Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Cenā nav iekļauta maksa par piegādi.

Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot zvanot pa tālruni 29147574. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.