Preču atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu, preces iegādātas internetveikalā iespējams atgriezt 14 dienu laikā no iegādes brīža.

Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā.

Lai atgrieztu preces, atsūtiet pieteikumu uz e-pastu [email protected], kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā iepakojumā.

Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Atteikums jāiesniedz rakstiski, brīvā formā.

Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Klientam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Klientam par tik, cik lielā mērā klients radījis bojājumus precei (nosmērējis, ieplēsis, pazaudējis kādu preces sastāvdaļu u.tml.)

Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments.

Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.